Deli Kurt Kitabı Soruları

1. Satı kadın kimdir?
A) Çakır’ın annesi
B) Murad’ın annesi
C) Çakır süt annesi
D) Murad’ın süt annesi

2. Çakır’ın köye giderken yolunu kesen üç derviş kimdir?
A) İsa Bey’in adamları
B) Timur’un adamları
C) Mehmed Bey’in adamları
D) Hırsızlar

3. Çakır öldürdüğü dervişten ne aldı?
A) Cebindeki paraları
B) Atının sırtındaki torbaları
C) Kılıcını ve bıçağını
D) Boynundaki mektubu

4. Çakır, İsa Bey ile nasıl tanıştı?
A) Çingene Mıstık ile kavga ederken
B) Savaşta çarpışırken
C) Handa yemek yerken
D) Köylerinden geçerken

5. Deli Kurt adını Murad’a kim vermiştir?
A) Babası
B) Annesi
C) Çakır
D) Köylü

6. Murad’a niçin “Deli Kurt” diyorlar?
A) Deli gibi savaştığı için
B) Deli gibi kaval çaldığı için
C) Ata binince deliye döndüğü için
D) Kavga ederken deliye döndüğü için

7. Komşu obanın Türkmen çocukları Evren ve Murad’’a ne öğretiyor?
A) Kılıç kullanmayı
B) Güreşmeyi
C) Ata binmeyi
D) Ok atmayı

8. İsa Bey, karısını ve oğlunu kimsenin bilmediği bir yere niçin gönderiyor?
A) Taht kavgaları ve oğlunun öldürülmemesi için
B) Karısının köy havası almak istemesinden dolayı
C) Köydeki akrabaları ziyaret etmek için
D) Oğlunun büyüyüp yeni bir devlet kurmasını istediği için

9. Çakır, Bala Hatun ve oğlunu köye bıraktıktan ne kadar süre sonra tekrar köye dönüyor?
A) 10 yıl sonra
B) 3 yıl sonra
C) 5 yıl sonra
D) 10 ay sonra

10.“Çıfıt” ne demektir?
A) Çiftçilikle uğraşanlar
B) Bizans askerleri
C) Türk gözüküp ajanlık yapanlar
D) Çift sürmeyi yeni öğrenen çocuklar

11.Çakır, Evren ve Murad’ı yanına ne olarak alıyor?
A) Yakın koruma
B) Kazasker
C) Cebeli
D) Süvari

12. Padişah II. Murad, Deli Kurt’a ne sözü veriyor?
A) Kazasker olarak saraya almayı
B) Çakır ile birlikte kadı yapmayı
C) Çakır’a komşu bir tımar vermeyi
D) Yeni bir at ile istediği kadar altın vermeyi

13. Hasan Çelebi kimdir?
A) Çakır’ın en yakın arkadaşı
B) Mehmed Beg’in askeri
C) İsa Beg’in kazaskeri
D) Deli Kurt’un amcası

14.Çakır ve Deli Kurt gizlice nereye gidiyor?
A) Bursa
B) Karaman
C) Edirne
D) İstanbul

15. Türkmen obasında konukluk ne kadardır?
A) Üç gün
B) İstediğin kadar
C) Üç ay
D) Kovulana kadar

16. Gökçen kız obaya nasıl gelmiş?
A) Savaşta düşmandan kurtarılarak
B) Esir pazarlarından kurtarılarak
C) Annesinin obadan birisiyle evlenmesi sonucu
D) Babasıyla Karaman ilinden kaçarak

17. Balaban kimdir?
A) Bir Azeri çalgıcısı
B) Deli Kurt tarafından kurtarılan asker
C) Gökçen’in babası
D) Oba beyinin oğlu

18. Gökçen Hangi boydan gelmektedir?
A) Avar
B) Macar
C) Uygur
D) Varsak

19. Deli Kurt, Çakır’ın torbasındaki mektuplardan neyi öğreniyor?
A) Şehzade olduğunu
B) Çakır’ın kardeşi olduğunu
C) Evlatlık olduğunu
D) Annesinin Bala Hatun olduğunu

20. Deli Kurt kimle yapılan savaştan sonra esir ediliyor?
A) Macarlar
B) Moğollar
C) Bulgarlar
D) Bizans

 Bir oğlu olur ve ona İsa adını verir. Bir sefere daha çıkar ve döndüğünde ne ailesini ne de Gökçen Kız’ı bulabilir. Çünkü sel felaketi tüm sevdiklerini Deli Kurttan almıştır. Deli Kurt her şeyi bırakır ve gider.

 Deli Kurt, Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1958 yılında yazılmış roman türü bir eserdir.

Hazırlayan: HASAN ÇALIŞKAN
Türkçe Öğretmeni

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *