Hezarfen Uçmak Özgürlüktür Kitabı Soruları

1. Metindeki olay, yer,zaman ve kahraman unsurlarını yazınız. ( 4+2+2+2 =10 p.)
Olay:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yer:……………………………
Zaman:……………….
Kahramanlar:………………………..

2. Hezarfen isminin anlamı nedir? (5 Puan)
A) Çok düşünen   B) Çok okuyan    C) Çok meraklı  D) Bin ilimli

3) Hezarfen’ın en yakın olduğu kişiler kimlermiş? (5 Puan)
………………………………………………………………………..

4) Ahmet’in çalışma odasında bilimsel çalışma yapmak için bazı eşyaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu eşyalar arasında yer almaz? (5 Puan)
A)Deney malzemesi
B) Ölçme aletleri
C)Yemek tenceresi
D) Doldurulmuş hayvanlar

5) O dönem ülkenin padişahı kimdir? (5 Puan)
A) Ahmet      B)Murat      C) Fatih   D) Mehmet

6) Padişah Murat’ın nasıl bir kişilik özelliği vardır? (5 Puan)
A) Yumuşak    B) Sert   C) Kibar    D) Hoşgörülü

7) Ülkede padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir? (5 Puan)
A) Kolcubaşı    B) Vezir    C)Sadrazam   D)Sancakbeyi

8) O dönemlerde ülkenin güvenliğinden sorumlu olan kimdir? (5 Puan)
A) Vezir     B) Kolcu     C) Ağa    D) Kadı

9)Padişah, Ahmet’in uçma isteğini öğrendiğinde neler hissetmiştir? (5 Puan)
A)Mutluluk      B) Sabırsızlık      C)Endişe    D) Sevgi

10) Hezarfen’ın uçma isteği hangi oyuna konu olmuştur? (5 Puan)
…………………………………………………………………………………………

11) Hezarfen’a göre uçmak neyin göstergesidir? (5 Puan)
A) Özgürlük      B)Esaret      C) Kibirlilik    D) Kıskançlık

12) Hezarfen, nereden nereye uçmuştur? (5 Puan)
…………………………………………………………………………

13) Ahmet’in uçuşu şehre nasıl bir hava katmıştır? (5 Puan)
………………………………………………………………….

14) Padişah, Ahmet’i nasıl ödüllendiriyor? (5 Puan)
………………………………………………………….

15) Padişah Ahmet’i nereye sürgün etmiştir? (5 Puan)

A)İran     B) Suriye      C) Cezayir    D) Fas

16)Ahmet’i padişah niçin sürgün etmiştir? (5 Puan)
…………………………………………………………………….

17) Hezarfen uçmakla bir şeyler kanıtlamak istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlar içinde değildir? (5 Puan)
A) İnsanoğlunun doğayı tanımasını,
B) Cahilliğin gücünün tükenmesini
C) İnsanoğlunun bilgiyle donanmasını
D) Sarayda önemli mevkilere gelmeyi

18) Bu kitabın vermek istediği mesaj yani ana fikri nedir? (10 P.)
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Hazırlayan: DEVRİM AKSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *