İskender Pala

         “Divan Şiirini Sevdiren Adam” olarak tanınan İskender Pala, 8 Haziran 1958’de Uşak’ta doğmuştur. İlkokul’u Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulunda, liseyi Kütahya Lisesinde bitirmiştir.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.Aynı okulda yaptığı lisans tez çalışması Câmiu’n-Nezâir’dir. Doktora çalışmasını ise “Aşkî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divânı” başlığı altında yine İstanbul Üniversitesinde yaptı. Divan edebiyatı dalında 1983 yılında doktor unvanını, 1993 yılında İstanbul Üniversitesinde doçent unvanını, 1998 yılında da Kültür Üniversitesinde profesör unvanını almıştır.  Divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken yazarın çeşitli ansiklopedi ve dergilerde edebiyat araştırmacısı sıfatıyla yayımladığı bilimsel ve edebi makalelerinin yanında ortaokul ve liseler için yazdığı ders kitapları da yazmıştır. Yazar ayrıca Osmanlı deniz tarihiyle ilgili araştırmalarda bulunmuş ve araştırmalarının bir kısmını kitaplaştırmıştır

     Okuma hayatına Peyami Safa’nın eserleri ile başladığını belirten yazar, ilk okuduğu kitapların 9. Hariciye Koğuşu ve Yalnızız olduğunu söylüyor. Ömer Seyfettin, Refik Hâlid, Reşat Ekrem okuduktan sonra, Osmanlı tarihi ve edebiyatla tanışması Erzurum ve İstanbul’daki üniversite yıllarına denk gelmiştir. Bu dönemde Divan Şiirine hayran olmuştur ve bunun hayat tarzı haline geldiğini dile getirmiştir. Fuzuli, Baki, Nef’i, Nedim bu konuda yol göstericileridir. Böylece İskender Pala gazeller yazmaya başlar. Askere gittiği dönemler bile yazmasına engel olamamıştır. Divan şiiri yazmanın verdiği hazla yazar daha çok yazmış, araştırmıştır. İskender Pala‘nın sevgisi, divan şiirini sevdiren adam olmayı kaçınılmaz kılmıştır. Yazar evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ödülleri

    Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülü, 1989 (Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)

    AKDTYK Türk Dil Kurumu ödülü, 1990 (Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)

    Türkiye Yazarlar Birliği inceleme ödülü, 1996 (Şairlerin Dilinden)

    Aydınlar Ocağı Kayseri Şb. Yılın Edebiyat Adamı ödülü, 2001

    YTB Uşak Halk Kahramanı ödülü, 2001

    Türk Patent Enstitüsü Marka Ödülü 2008

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 2013

 

Eserleri

    Ansiklopedik Divan şiirleri

    Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi

    Akademik Divan Şiiri Araştırmaları

    Divan Edebiyatı

    Atasözleri Sözlüğü

    Müstesna Güzeller

    Şairlerin Dilinden

    Aşina Güzeller

    Ah Mine’l-Aşk

    Efsane Güzeller

    Kudemanın Kırk Atlısı

    Kırklar Meclisi

    Şiirler Şairler Meclisler

    Şi’r-i Kadim

    …Ve Gazel Yeniden

    Perişan Gazeller

    Peri-şan Güzeller

    İki Dirhem Bir Çekirdek

    İki Darbe Arasında

    Ayine

    Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kültür Yayınları, İstanbul, 1995.

    Gözgü

    Tavan Arası

    Kahve Molası

    Güldeste

    Gül Şiirleri

    Hayriyye

    Hilye-i Saadet

    Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2004)

    Kadılar Kitabı

    Kırk Güzeller Çeşmesi

    Kitab-ı Aşk (2005)

    Kırk Ambar

    Mir’at

    Leyla ile Mecnun

    Dört Güzeller

    Katre-i Matem

    Mevlid

    Şah ve Sultan (2010)

    Kurtların Efendisi

    Od (Bir Yunus romanı) (2011)

    Efsane Bir Barbaros Romanı (2013)

    Mihmandar (Bir Eyüp Sultan Romanı)

    Aşka Dair(2012)

    Bülbülün Kırk Şarkısı (2015)

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *