Türk ve Osmanlı tarihine dair 10 kitap

Türk ve Osmanlı tarihini araştırmayı sevenlere buram buram tarih kokan öneri listesiyle sizi baş başa bırakıyoruz…
1. Hasan Erimez – Demirdağın Kurtları
Resim
Genç yazar Hasan Erimez’in ilk eseri olan Demirdağın Kurtları, sizi Ergenekon Destanı’na götürüyor. Türklerin Ergenekon’a gidişine sebep olan olayları ve Ergenekon’dan çıkışlarını harika bir kurgu ile harmanlayarak bizlere gösteriyor. Ötüken Neşriyat’tan 2015 yılında çıkan Demirdağın Kurtları tarihi roman okuyucularına şiddetle tavsiye ediyoruz.

2. Hasan Erimez – Bin Yılın Göçü Alpler Çağı
Resim
Hasan Erimez’in son kitabı Bin Yılın Göçü Alpler Çağı, Türklerin nasıl Müslüman olduğu, kutsal taşı nasıl aramaya koyulduğu ve göçten göçe giden amansız hikâyeyi anlatıyor. Hasan Erimez’in dönemin giyim-kuşamı, yaşadıkları zorlukları, kullandıkları dilleri, bize çok iyi aktardığını söylemek gerekiyor.

3. H.Nihal Atsız – Bozkurtlar
Resim
İlk yazılı tarihimiz olan Orhun yazıtlarının sahibi Göktürklerin Çinliler yüzünden nasıl yıkıldığını, Kür Şâd’ın 40 çerisi ile Çin sarayına yaptığı ihtilali, İlter-iş Kağan’ın tekrardan Göktürk devletini kurmasını romanlaştırılmış bir şekilde görüyoruz. Romanda bir çok karakterin hikâyesine rastlıyoruz. Ve ölüm Türklerde sürekli kol geziyor. Sürekli birileri ölüyor. Okurken kendimi o savaşlarda hissettim diyebilirim.

4. M.Necati Sepetçioğlu – Kilit
Resim
Sepetçioğlu’nun Dünkü Türkiye serisinde olan Kilit, bizi Alpaslan’ın küçüklüğünden Malazgirt zaferine kadar yaşananları tarihi kurgu ile bizlere aktarıyor. Büyük Türk lideri Alpaslan’ın hayatını merak edenler için şaheser nitelikte olan bu kitap, dönemin kültürünü, dilini aynısı gibi aktarıyor. Tarihi roman okuyucularının beğenerek okuyacağı bu kitap, tavsiyemizdir.

5. Kemal Tahir – Kurt Kanunu
Resim
“Kurtlukta düşeni yemek kanundur”

Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından biri olan Kemal Tahir’in Kurt Kanunu adlı eseri, tüm tarihseverlerin beğenerek okuyacağı bir eserdir. Mustafa Kemal Atatürk’e suikast girişimini anlatan bu eser, cumhuriyet dönemine ise ışık tutar nitelikte. İttihatçıların bulundukları ruh halini harika bir şekilde açıklayan Kemal Tahir, kurgusu ve anlatımıyla insanı büyülüyor.

6. Kemal Tahir – Devlet Ana
Resim
Listemizde bir tane daha Kemal Tahir kitabı var. Kemal Tahir’in ödüllü eseri Devlet Ana, tarihsel bir roman olup, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi ve öncesi, Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri kültürler konu edilmektedir.
Törelere bağlılık, büyüklere saygı, kadının toplumdaki yeri, bey seçimi, ahilik teşkilatı gibi konular romanda çok güzel bir örgü içinde işlenmekte ve okuyucu bilgilendirilmektedir. Türklerin bir uç beyliğinden kısa zamanda nasıl devlet haline geldiği romanın siyasal yönünü oluşturmaktadır. Kemal Tahir, Devlet Ana’da Türk tarihini, toplum yapısını ve ekonomik yapıyı ele almıştır. Osmanlıda üretim aracı olan toprağın sahibi devlet olduğu için, bireylerin toprak vasıtasıyla servet sahibi olmaları engellenmiştir. Bu bakımdan Osmanlıda sınıf mefhumu da görülmez. Dönemin Batı toplumlarındaki derebeyi, burjuvazi ve köle durumuna düşmüş olan köylü Osmanlı devletinde görülmemektedir.

7. Selçuk Çermik – Saltanat
Resim
Bazı ölümler sıradandır. Bazı ölümler ise bir milletin kaderini tümüyle değiştirir. Şehzade Mustafa’nın ölümü, bir milletin kaderini değiştiren ölümler arasındadır. Kimi zaman düşünürüm, bir kişinin ölümü nasıl olur da büyük bir coğrafyadaki insanların yaşantısını asırlar sonra dahi etkiler, diye. Fakat cevaplar çok açık şekilde meydandadır.
Bir yanda Vatikan’ın Büyük Türk dediği, Avrupa’nın “Muhteşem” diye adlandırdığı bir imparator, Sultan Süleyman Han. Diğer yanda bütün Anadolu insanının bel bağladığı, imparatorluğun geleceği kabul edilen Şehzade Mustafa. Her şeyden öte bir baba ve oğul arasındaki gizli siyasi çekişme. İmparatorluğun altın çağından asırlar sonra: 21. yüzyılda bir görev için gönderilen fakat görevini nasıl yerine getireceğini bilmeyen alp yürekli er kişi. Paşaların iktidar hırsları arasında Süleyman Han’ın sadakat beklentisi, birçok olaylar süregelirken arada kalan diğer şehzadeler. Genç yazar Selçuk Çermik’in ilk eseri Saltanat tüm tarihi roman okuyucuların beğenerek okuyacağı bir kitap.

8. Abdullah Ziya Kozanoğlu – Malkoçoğlu
Resim
Son derece güzel bir tarihi roman. Malkoçoğlu Kasım Bey, Macar elbiseleri içerisinde gezerken bir prenses olan Mariya ile karşılaşır ve ondan hoşlanır. Bu arada bir mareşalden dayak yer ve öcünü Mohaç’ta alacağını söyler. Mohaç Zaferinden sonra kayıp Macar tacını aramaya başlar ve bu arada Rodos’ta öldürüldüğü zannedilen Cem Sultan’ın oğlunu kurtarır. Osmanlı ordusu Japolya’yı korumak için Viyana sınırına gelir ancak hazırlıkları eksiktir. Kasım Bey de sürekli çalışmaktadır. Kalenin zayıf yerlerini belirten bir haritayı temin eder ama iş zor iştir. Acaba Kasım Bey sevdiği kadın olan Mariya’yı Macarların elinden kurtarabilecek midir?

9. Samet Akgün – Genç Osman
Resim
Celâlî isyanlarıyla yıpranmış bir halk… Bu isyanları durdurmak için sert tedbirlere başvurarak halkını memnun etmiş, kardeş katlini yasaklayarak tebaasının gönlünde taht kurmuş bir padişah olan Sultan Ahmed… Sultan Ahmed’in vefatının ardından tahta oturması aslında hiç istenmeyen, devlet işlerinde tecrübesiz, kendini ahirete adamış bir sûfi olan Sultan Mustafa… Tüm bunların ardından Sultan Mustafa tahtın yükünü kaldıramayınca aceleyle Devlet-i Âliyye’nin başına geçirilen 14 yaşındaki Genç Osman ve yönetimde söz sahibi olan annesi Kösem Sultan… Genç Osman dönemi, Osmanlı Devleti’nin en trajik olayına sahne olan bir zaman dilimi. Genç, ıslahatçı, dirayetli fakat acemiliğiyle bir o kadar da aceleci Sultan II. Osman’ın hikâyesi “Genç Osman Şâh-ı Cihân’a Nasıl Kıydılar”, çetrefilli bir devre doğru sürükleyici bir yolculuk…

10. Ahmet Haldun Terzioğlu – Dördüncü Murad Kanlı Taht
Resim
Tarihi roman diyince akla gelen isimlerden olan Ahmet Haldun Terzioğlu’nun Osmanlı padişahı Dördüncü Murad’ı anlatan kitap tüm tarihi roman okuyucuları için harika bir kitap. Sade bir dil ile yazılan bu eser sizleri Dördüncü Murad’ın cesaretini hissettirecek.
Hüseyin ÇOBAN
Kaynak: http://www.neokuyorum.org/turk-ve-osman … 10-kitap/ 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *