Zorluklara Karşı Kendini Ateşle Kitabı Soruları

S-1)“Kaybedecek kadar büyük değilsen, kazanacak kadar da büyük değilsin. Uçmak istiyorsan, düşmeyi bileceksin.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Hata yapanı bağışlamak.
B) Hata yapmaktan korkmamak.
C) Hatasız olmaya çalışmak.
D) Hatasız dost aramak.

S-2)Aşağıdakilerden hangisi kendini ateşleyen insanın bir özelliği olamaz?
A) Kendiyle barışık olmak.
B) Risk almak.
C) Sorumlu davranmak.
D) Mazeret üretmek.

S-3)“Zorluklara Karşı Kendini Ateşle” kitabının yazarı kimdir?
A) Üstün DÖKMEN
B) Mümin SEKMAN
C) Cengiz ERŞAHİN
D) Muhammed BOZDAĞ

S-4)“Korkular köpek gibidir. Kaçarsan kovalar, kovalarsan kaçar.”
Yazarın bu ifadelerine göre korkunun ilacı/panzehiri nedir?
A) Eyleme geçmek.
B) Hayal kurmak.
C) Unutmak.
D) Uyumak.

S-5)Aşağıdakilerden hangisi özgüveni yüksek olan insanın bir özelliği olabilir?
A) Gelecek kaygısı taşımak.
B) Geçmişe özlem duymak.
C) Kendiyle barışık olmak.
D) Yanlış yapmaktan korkmak.

S-6)Mağazalar zincirine sahip bir şirket, yeni bir mağaza açmak için bir yer beğenirler ve satın alırlar. Fakat satın aldıkları yerin tam ortasında küçük bir dükkân vardır sahibi burayı satmak istemez. İşini coşkuyla yapan dükkân sahibi yerini satmak istemez. Büyük mağaza zinciri içerisinde kaybolur gidersin denmesine rağmen ikna olmaz. Mağaza zincirlerini çevreleyen iş merkezi tamamlandığında dükkân sahibinin onlara bir sürprizi vardır.
Dükkan sahibinin sürprizi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yerini onlara satmak istediğini söylemesi
B)Dükkânın yeni ismini Ana giriş olarak değiştirmesi
C)Sonuna kadar onlarla mücadele edeceğini söylemesi
D)İş yerini kapatıp gitmesi

S-7)Kayda değer hiçbir mücadele ………. olmadan kazanılamaz.
Yukarıda boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Para
B)Coşku
C)Hayal
D)Hiçbiri

S-8)Çelimsiz ve aç bir kurt, soğuk bir günde bir köyün yakınlarında dolaşırken karşısında besili ve karnını iyice doyurmuş bir köpekle karşılaşırlar. Aralarında bir süre sohbet ettikten sonra kurtta köpek gibi bahçede bekleme karşılığında kendisine yemek verileceğini düşünerek köpek kulübesinin yolunu tutarlar. Fakat kurt köpeğin boynundaki yara izlerini gördükten sonra bu düşüncesinden vazgeçer.
Kurt’un bu düşüncesinden vazgeçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendisine daha az yemek verilmesinden

B)Köpeğin arkadaşlığını sevmemesinden
C)Daha çok yemek verecek yer bulmasından
D)Özgürlüğüne düşkün olmasından

S-9)Tabur Komutanları öldüğü için Çanakkale Savaşında düşman kuvvetlerini 48 saat boyunca oyalayan toplam 67 kişi ile düşmana karşı koyan Taburun komutanı kimdir?
A)Yahya Çavuş
B)Yarbay Ali
C)Binbaşı Mustafa Kemal
D)Albay İsmet Bey

S-10) 14.yüzyılda Moğol ordusunu yenilmekten kurtaran ve Cengiz Han’a başarması için yol gösteren canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fil
B)Karınca
C)Deve
D)At

S-11)Hayat bir ………… avı değildir,hayatın kendisi …………….dir.(Anonim)
Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Para
B)Define
C)Ders
D)Çalışma

S-12) 60 yaşındaki ünlü bir ressam ,bir lokantaya girer yemek ister fakat parası yoktur.Lokantacıya kendisinin portresi karşılığında yemek ister.Lokantacı bunu kabul eder.Karnını doyurduktan sonra lokantacını portresini çizer ve masaya bırakır.Lokantacı itiraz eder bir saatten beri yemek yiyorsun fakat portreyi bir dakika bitirdin.Bunun üzerine 60 yaşındaki ünlü ressam şu cevabı verir.
Ressam verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yemek kötüydü benden bu kadar.
B)Bana işimimi öğretiyorsun
C) Bir dakika değil altmış yıl bir dakika.
D)Bir sonraki resmini daha güzelini yaparım

S-13) İşe kaportacılık ile başlayan ve şimdi Kimlik mağazalar zincirinin sahibi olan Burhan KAYATÜRK.
Borçla un satarak ticarete başlayan bugünse hepimizin tanıdığı dünya çapında bir marka olan Ülkerin sahibi Sabri ÜLKER.
Yukarıda bahsedilen iş dünyasının önemli şahsiyetleri durumuna gelen kişilerin hangi ortak özelliği vurgulanmaktadır?
A )Dahi Olmaları.
B)Coşkuları Yüksek Olması
C)Asla Vazgeçmemeleri.
D)Cesur Olmaları.

S-14) “Affetmek geçmişi değiştirmez ama…”
Okuduğunuz kitaba göre, yukarıdaki cümle nasıl tamamlanır?
A)Geçmişteki hataları siler.
B)Geçmişteki hayatı yok sayar.
C)Geleceğin önünü açar.
D)Geleceği de olumsuzlaştırır.

S-15) Okuduğunuz kitaba göre, bir adamın ne kadar büyük olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?
A)Boyunun büyüklüğüne bakarak.
B)Adamın ağırlığına bakarak.
C) Adamın görevine bakarak.
D)Adamın hayallerinin büyüklüğüne bakarak.

S-16) Okuduğunuz kitaba göre, aşağıdakilerden hangisi, hedeflerinizi belirleyip hayata geçirmek için dikkat etmeniz gereken prensiplerden biri değildir?
A) Hedefinizi gerçekleştirmek için hemen, bugün başlamanıza gerek yoktur.
B )Hedeflerinizin ayrıntılı ve ölçülebilir olması gerekir.
C )Hedefleriniz yazılı ve temel değerlerinizle uyumlu olmalıdır.
D) Hedefi gerçekleştirecek bir tarih belirleyip plan yapmalıdır.

S-17)Aşağıdakilerden hangisi, kitapta bahsedilen dâhilerin özelliklerinden biri değildir.
A)Her seferinde yalnızca bir konu üzerinde yoğunlaşırlar.
B) Birçok dâhinin zekâ düzeyi tahmin edilenden çok yüksektir.
C)Yeni fikirlere açıktır. Bir probleme farklı yollarla yaklaşırlar.
D)Zihinlerinin birçok yaklaşımı göz önüne almasına izin verirler.

S-18)Okuduğunuz kitaba göre, “Hayatta yaşayabileceğiniz en büyük iflas” nedir?
A)Annenizi ya da babanızı kaybetmek.
B)Servetinizin tamamını kaybetmek.
C)Coşkunuzu kaybetmek.
D)Üniversite diplomanızı kaybetmek.

S-19)“Üzülmek yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez…”Okuduğunuz kitaba göre, yukarıdaki cümle nasıl tamamlanır?
A)Geçmişteki sıkıntılardan kurtarır.
B)Sadece bugünün gücünü tüketir.
C)Bizi daha da güçlü yapar.
D)Gelecekte yapacaklarımız için güçleniriz.

S-20)Korkularınız yüzünden acı çekiyorsanız “coşku” ne işe yarar?
A) Sizi tasasız ve korkusuz bir insana dönüştürebilir.
B)Coşku, bizi kaygılarımızdan arındıramaz.
C)Acı çeken bir insan için coşku bir işe yaramaz.
D)Çektiğimiz acıları erteler ve daha sonra çekmemize yardımcı olur.

S-21)Okuduğunuz kitaba göre, “hedef” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Başarıya ulaşmak için mutlaka bir hedef belirlemeliyiz.
B)Hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalıyız.
C)Bir amaca ulaşmak için yalnızca hedef belirlemek yetmez.
D)Hedefe sıkı sıkıya bağlı olmak insanı sınırlar ve mutsuz eder.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *